Afdelingen, huiskamer beleving en betrokkenheid

De bewoner een fijne dag bezorgen is het doel en ‘kan ik niet, wil ik niet en het mag niet’ is niet aan de orde Voor diverse organisaties in de zorg is er een programma ontwikkeld voor de medewerkers zorg en voeding, werkzaam op de afdelingen en in de huiskamers. De essentie is beleving, betrokkenheid en aandacht voor de bewoner en hun dagelijkse ‘feestje’, namelijk eten en drinken! Dit programma is zowel belangrijk voor de facilitaire medewerkers als voor de zorg medewerkers! Deze groep werkt namelijk nauw samen en zullen door middel van de inhoud van de trainingen nog beter beseffen hoe belangrijk de juiste communicatie, samenwerking en betrokkenheid is. Het één kan niet zonder het ander.

Aandachtspurnten die mee worden genomen in het trainingsprogramma :
Beleving maaltijden op een hoger niveau
Passie en aandacht voor eten & drinken
Betrokkenheid onder de medewerkers
Aaandacht en betrokkenheid naar bewoners toe
Bewustwording van de zintuigen
Gastgericht handelen naar bewoners
Belang en besef van HACCP

Het doel van het trainingsprogramma is om deze groep medewerkers handvatten aan te reiken waardoor zij zullen gaan beseffen door de inhoud van alle trainingen hoe belangrijk en essentieel bovenstaande
kernwaarden zijn voor veel organisaties. Waarbij de volgende onderwerpen tijdens het programma o.a. aan bod gaan komen:

 • Wat verstaan we nu eigenlijk onder gastvrijheid? Introductie waarbij tevens opmerkingen en ideeën van
  medewerkers centraal staan en worden teruggekoppeld aan het management
 • De arme & rijke sessie waarbij het zelf beleven van een maaltijd en gastvrijheid centraal staat. Wat doet
  een sfeervolle omgeving en optimale maaltijdpresenatie met de beleving van de gast? Beleef zelf het
  verschil van ‘wat we wel wensen’en wat we ‘liever niet willen zien’. Ons advies is om hier
 • Het voeren van een gastvrijheidsgesprek. ‘Communicatie is meer dan een vlotte babbel’. Hier worden
  handvatten gegeven voor het juist afnemen van interviews en het juist omgaan met bejegening naar
  bewoners en medewerkers
 • Hoe kan de service optimaal worden geboden aan bewoners? Wat is beleving en hoe straal je deze uit
  op de werkvloer?
 • Hoe geef je op een correcte wijze feedback en hoe ontvang je deze? Een onderwerp waar medewerkers
  veel moeite mee hebben maar door praktijkoefeningen het zich eigen gaan maken op een gastvrije wijze
 • Hoe kun je de beleving verwoorden in de presentatie en smaak van de maaltijd en de tafel, en welke
  (logistieke) handelingen zijn hiervoor nodig?

 

Contact opnemen
  Kok met Quoute: Uit onderzoek is gebleken dat clienten vriendelijkheid maar ook oprechtheid van het personeel als meest belankrijk ervaren in hun beleving van gastvrijheid

  CONTACT  Voorhaven 25
  1135 BL Edam
  06 – 2065 6015
  elianne@meerkleur.com

  AFSPRAAK MAKEN