De Nederlandse zorgsector is volop in beweging.

  • Veranderende wet- en regelgeving leidt tot marktwerking in de gezondheidszorg.
  • Deze marktwerking stimuleert zorginstellingen om adequaat in te spelen op de vraag naar zorgdienstverlening vanuit de markt.

 

Probleem / Casus huiskamers

De huidige cliënten hebben vergeleken met een paar jaar geleden, een hogere indicatie  en  dus  een  veel  grotere  behoefte aan  zorg  en  aandacht. De  huiskamers en  de  functie  van teamassistenten zijn vaak niet mee veranderd. Hun werk is gecompliceerder en intensiever geworden. Er wordt verwacht dat zij aan circa 12 ouderen begeleiding, structuur, een plezierige omgeving, aandacht voor eten en drinken en meer bieden. En dat zij gastvrij naar bewoner en diens bezoeker zijn. Door deze scheefgroei tussen vraag en aanbod, functioneren de huiskamers onvoldoende.

De huiskamers hebben voor veel bewoners een belangrijke functie: ontmoeting, warmte, gezelligheid, eten en drinken, zinvol tijdverdrijf, thuis voelen. De gastvrouw / gastheer levert hierin een belangrijke bijdrage, maar zijn ook vaak zoekende hoe ze de balans tussen hun taken en aandacht en dienstverlening naar de bewoners kunnen verdelen.

MEERKLEUR! speelt hierop in door trainingen te geven die betrekking hebben op gastgericht werken, het aanbrengen van sfeer & ambiance in de huiskamer en ervoor te zorgen dat eten & drinken weer een ontspannen gezellig moment wordt van de dag.

Waar kan meerkleur! U nog meer bij helpen?

Onderzoek naar wensen en behoeften van de buurbewoners en de woonomgeving is een belangrijke factor geworden voor een zorginstelling. Wat speelt er in de omgeving en hoe kunnen we ervoor zorgen dat we de extramurale gast / buurtbewoners of een vereniging kunnen verleiden om naar onze zorglocatie te komen alwaar zij gebruik kunnen maken van een aanbod van welzijnsactiviteiten en restauratieve voorzieningen.

Contact opnemen:

Kok met Quoute: Uit onderzoek is gebleken dat clienten vriendelijkheid maar ook oprechtheid van het personeel als meest belankrijk ervaren in hun beleving van gastvrijheid

CASUS WELKE MEERKLEUR! HEEFT OPGELOST IN DE ZORG

Casus LUMC afdeling Radiologie

Meer positieve patiëntbeleving in de zorg

“Niemand komt graag in het ziekenhuis, maar soms moeten we er toch zijn. Hoe fijn is het dan om door de medewerkers op een prettige manier te worden ontvangen en behandeld. Zodanig dat je je welkom voelt en je vrij voelt vragen te stellen. Communicatie die maakt dat je je meer op je gemak voelt en het duidelijk is hoe het werkt en wat er van je verwacht wordt. Hoe fijn is het als mensen aardig tegen je zijn en je goed geholpen wordt?”

Het doel: Om met elkaar tot 7 hospitality uitdagingen te komen waardoor de patiënt net dat beetje extra aandacht als zijn wow-moment zal ervaren.
De middelen: Undercovers, Kick-off, workshops met commitment van alle medewerkers
Het resultaat: Bewustwording & actieve betrokkenheid bij wat een patiënt nu echt belangrijk vindt tijdens zijn bezoek aan de afdeling Radiologie.

Leer hier de volledig case >

Casus Woonzorggroep Samen

Samen aan tafel

In november 2015 heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden op de locatie De Bron, met diverse stakeholders van Woonzorggroep Samen.

Deze bijeenkomst had als doel om te inventariseren bij deze doelgroep wat hun behoeftes en wensen zijn om (meer) gebruik te maken van het restaurant dat zich bevindt in De Bron: ‘ De Carrousel’. Er waren 9 gastheren / gastvrouwen (teamleiders Samen / Facilitair / MEERKLEUR!) aanwezig die voorzitterschap op zich namen van de tafel waar ongeveer 5 tot 6 deelnemers aan zaten.

Door de bezoekers een sfeervolle uitnodiging te sturen waarbij zij gefêteerd werden op een high tea, voelden de bezoekers zich gehoord en gastvrij ontvangen. Alle ideeën die zijn besproken aan tafel zijn door de voorzitter genotuleerd en vervolgens verzameld door MEERKLEUR!

Uiteindelijk heeft MEERKLEUR! een uitgebreid rapport gemaakt waarbij al deze ideeën zijn omgezet tot concrete acties met daarbij een tijdspad vermeld.

CONTACTVoorhaven 25
1135 BL Edam
06 – 2065 6015
elianne@meerkleur.com

AFSPRAAK MAKEN