TRAININGEN

Een trainingsprogramma bij MEERKLEUR! is altijd maatwerk: dit omdat iedere organisatie een andere visie, omgeving en werkwijze heeft, maar ook zeker nu in deze bizarre Corona tijd. Dit betekent dat MEERKLEUR! juist haar trainingen heeft aangepast naar de maatregelen die gelden op het gebied van hygiene en social distance van 1,5 meter.  Ons doel  is om uw team met veel enthousiasme te laten ervaren wat gastvrij denken en doen is binnen belevingsgerichte zorg maar dan nu met 1,5 meter afstand. Dit vraagt een andere manier van werken. Wij leggen in de trainingen de focus op gastgericht gedrag, presentatie en kwaliteit van maaltijden en de sfeer & ambiance in de diverse ruimtes rekening houdend met de noodzakelijke maatregelen die er van alle medewerkers wordt gevraagd.

Hieronder een aantal van onze trainingen op een rij:

Keuken: Kundig en gepassioneerd personeel

MEERKLEUR! geeft trainingen op het gebied van productpresentatie en hoe krijg je de koks en hun teams weer gepassioneerd in het bereiden van hun maaltijden. Doel is kwalitatieve maaltijden te serveren met een prettige en passende beleving voor de gast, liefst natuurlijk gebruik makend van vers- en streekproducten.

LEES VERDER

 

Restaurant: Gastvrij denken én doen

Wij van MEERKLEUR! weten hoe belangrijk het is dat medewerkers in de zorg en horeca bewust moeten worden van het te behalen effect bij bezoekers en gasten, wanneer zij op de juiste manier gastgericht werken én een maaltijd op een aantrekkelijke manier presenteren. Gastgericht werken is noodzakelijk voor de optimale beleving van een bewoner.

LEES VERDER

Huiskamer: Beleving en betrokkenheid

De bewoner een fijne dag bezorgen is het doel en ‘kan ik niet, wil ik niet en het mag niet’ is niet aan de orde.

Voor diverse organisaties in de zorg is er een programma ontwikkeld voor de medewerkers zorg en voeding, werkzaam op de afdelingen en in de huiskamers.

LEES VERDER

Leidinggevenden: Vriendelijk & Gastvrij

Uit onderzoeken is gebleken dat cliënten ‘vriendelijkheid maar juist ook oprechtheid van het personeel’ als het meest belangrijk ervaren in hun beleving van gastvrijheid.

MEERKLEUR! heeft op verzoek van diverse zorgorganisaties een programma ontwikkeld, waarbij de focus wordt gelegd op de leidinggevenden binnen de zorginstellingen.

LEES VERDER

Zorg: Haal een Branche erkende opleiding Cateringmedewerker (O.C.C.-B)

Door de samenwerking tussen MEERKLEUR! en KSS, kunnen uw medewerkers d.m.v. e-laerning en praktijk training op hun eigen locatie, een erkend catering diploma behalen. Met daarbij aanvullend 3 inspiratie sessies op het gebied van gastvrij ondernemerschap. De  zorgmarkt is namelijk aan het veranderen, er wordt nog meer kwaliteit verwacht omtrent voeding van onze leveranciers, waardoor ook de vakkennis en kwaliteit van de medewerkers omhoog moet!

LEES VERDER

Visie op leren en planvorming

Leren(ontwikkelen) is leuk en een continu proces;

  • Leren vanuit kracht en wat er al is; ben bewust van elkaars talenten en kwaliteiten
  • Leren doe je van en met elkaar, in verbinding met het team en de omgeving (het team, de cliënt, het netwerk van de cliënt, de wijk, andere organisaties); niet alleen verschillende functionele teams maar ook samen leren.
  • Leren door te doen, te ervaren, te experimenteren en verder te groeien; bij de leersituaties wordt ook uitgenodigd om verbetersituaties aan te pakken
  • Het team en de medewerker zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen leerproces (zelfgestuurd leren)
  • Daarnaast zijn aandacht voor leren in de praktijk en het borgen van het geleerde in de praktijk belangrijke onderdelen van onze leer- en trainingstrajecten

CONTACT



Voorhaven 25
1135 BL Edam
06 – 2065 6015
elianne@meerkleur.com

AFSPRAAK MAKEN