Leidinggevende Vriendelijk & Gastvrij

Uit onderzoeken is gebleken dat cliënten ‘vriendelijkheid maar juist ook oprechtheid van het personeel’ als het meest belangrijk ervaren in hun beleving van gastvrijheid.

MEERKLEUR! heeft op verzoek van diverse zorgorganisaties een programma ontwikkeld, waarbij de focus wordt gelegd op de leidinggevenden binnen de zorginstellingen. Hierbij denkend aan Zorg managers, Zorg coördinatoren, WAN Hoofden, Facilitaire ondersteuning als Hoofd Hoteldiensten, Hoofd TD, Praktijkcoaches en dergelijke. Functiebenamingen zijn mogelijk per zorginstelling anders.
Het doel van het trainingsprogramma is om de groep leidinggevenden bewust te maken van hun voorbeeldfunctie wanneer het gaat om het belang van een vriendelijke, gastvrije- en respectvolle benadering naar de cliënten, bezoekers en mantelzorgers van de organisatie. Deze groep hecht grote waarde aan deze kenmerken en zullen de kwaliteit als nog beter ervaren wanneer zij op de juiste manier worden ontvangen en bejegend. Dit programma geeft de leidinggevenden de input en hulpmiddelen om zelfstandig aan de gang te gaan met hun teams.

Het trainingsprogramma heet Vriendelijk en Gastvrij. Wat wordt er verstaan onder Vriendelijk? En hoe kan MEERKLEUR! de leidinggevenden handvatten en middelen geven (ontvangen) om het trainingsprogramma over te dragen aan de medewerkers van de vloer. Er wordt tijdens het trainingsprogramma stil gestaan bij een aantal belangrijke competenties:


 • Inlevingsvermogen van de medewerker
 • Verantwoordelijkheidsgevoel
 • Cliëntgerichtheid
 • Probleemoplossend vermogen


 • Juiste communicatie
 • Aanspreken van je collega’s
 • Samenwerken
 • Lerend vermogen


Contact opnemen
  Kok met Quoute: Uit onderzoek is gebleken dat clienten vriendelijkheid maar ook oprechtheid van het personeel als meest belankrijk ervaren in hun beleving van gastvrijheid

  CONTACT  Voorhaven 25
  1135 BL Edam
  06 – 2065 6015
  elianne@meerkleur.com

  AFSPRAAK MAKEN